ceramic silk wheel device

CY212 Winding Machine Oil feeding device
CY212 Winding Machine Oil feeding device

Precise  Hard cone to cone winder machine
Precise Hard cone to cone winder machine

Cy250b twisting machine  tension ceramic bowl
Cy250b twisting machine tension ceramic bowl

Hank Cone Winder Machine
Hank Cone Winder Machine

Spandex Assembly Winding Machine
Spandex Assembly Winding Machine

Long Filament Winder Machine
Long Filament Winder Machine

Soft Package Winder Machine
Soft Package Winder Machine

Bobbin Precision Winding Machine
Bobbin Precision Winding Machine

Precision Silk Winder Machine for Chemical Fiber
Precision Silk Winder Machine for Chemical Fiber

Chemical Long Fiber Silk Winder Machine
Chemical Long Fiber Silk Winder Machine

Synchronous Wheel for Direct Cabling Machine
Synchronous Wheel for Direct Cabling Machine

Silk Wheel for Direct Cabling Machine
Silk Wheel for Direct Cabling Machine

Nozzle & Yarn Suction Wheel
Nozzle & Yarn Suction Wheel

Yarn Guide Ceramic for Two-for-one Twisting Machine
Yarn Guide Ceramic for Two-for-one Twisting Machine

Spring for Two-for-one Twisting Machine
Spring for Two-for-one Twisting Machine

Silk Wheel for Two-for-one Twisting Machine
Silk Wheel for Two-for-one Twisting Machine

Screw for Two-for-one Twisting Machine
Screw for Two-for-one Twisting Machine

Overfeed Roller Part for Winding Machine
Overfeed Roller Part for Winding Machine

Ceramic of Textile parts
Ceramic of Textile parts

CeramicSilk Wheel for Two-for-one Twisting Machine
CeramicSilk Wheel for Two-for-one Twisting Machine

Ceramic Rod for Two-for-one Twisting Machine
Ceramic Rod for Two-for-one Twisting Machine

Belt Wheel for Two-for-one Twisting Machine
Belt Wheel for Two-for-one Twisting Machine

Belt Pulley for Two-for-one Twisting Machine
Belt Pulley for Two-for-one Twisting Machine

Winding Motor for Winding Machine
Winding Motor for Winding Machine

Contact Info

CONTACT US

ZHEJIANG KAICHENG INTELLIGENT MACHINERY CO.,LTD

Address: DAMINGSHI , YULIN STREET, XINCHANG,Shaoxing,Zhejiang

Contact Person: Sunny Yang

Phone:86-575-86262825

Fax:86-575-86231240

Full name Contact Phone Content
点击刷新验证码